Czy organ wierzyciela może przesłuchać dłużnika w charakterze świadka w związku z podaniem o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik w organie właściwym wierzyciela wnioskuje o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czy organ wierzyciela może przesłuchać dłużnika w charakterze świadka w związku z podaniem o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX