Czy organ ustalając prawo do świadczenia wychowawczego powinien oprzeć się na postanowieniu sądu rodzinnego opatrzonego w... - OpenLEX

Czy organ ustalając prawo do świadczenia wychowawczego powinien oprzeć się na postanowieniu sądu rodzinnego opatrzonego w klauzulę prawomocności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko na czas trwania postępowania ma ustalone miejsce pobytu przy ojcu, jednak na postanowieniu jest tylko pieczęć za zgodność z oryginałem, nie ma zaś pieczątki o prawomocności.

Czy takie dokumenty są wystarczające do wydania decyzji ws. świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX