Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2017 r.

PYTANIE

W pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód z oczyszczalni ścieków określone zostały m.in. najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do odbiornika, obowiązek prowadzenia badania ścieków surowych (dopływających na oczyszczalnię) i oczyszczonych w zakresie tych wskaźników, częstotliwość badania ścieków surowych i oczyszczonych, prowadzenia pomiaru ilość ścieków odprowadzanych do odbiornika. W opisanym przypadku wszystkie ścieki z terenu skanalizowanego dopływają na oczyszczalnię. Oczyszczalnia ścieków nie jest wyposażona w przelewy burzowe. Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., w pozwoleniu wodnoprawnym określa się ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. Z kolei w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z. mówi się również o pomiarach ilości i jakości ścieków dopływających.

Czy organ, udzielając pozwolenia wodnoprawnego, powinien nałożyć obowiązek prowadzenia pomiarów ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację