Czy organ rejestrujący powinien dokonywać rejestracji pojazdu ze względu na miejsce zamieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą w treści art. 73 ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 14.08.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmieniającej min. ustawę z dniem 4 września 2022 r.) na następującą "Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne" spotykam się z interpretacją urzędów rejestrujących pojazdy, że rejestracja powinna być dokonana zgodnie z adresem zameldowania a nie zamieszkania.

Czy organ rejestrujący słusznie dokonuje rejestracji na adres zamieszkania, np. na podstawie oświadczenia złożonego przez stronę na podstawie art. 25 k.c., który decyduje o właściwości miejscowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX