Czy organ rejestrujący ma prawo wymagać wykonania przeglądu technicznego jednostki w związku ze zmianami dokonywanymi w łodzi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w REJA24 wymienia silnik jednostki z 40 kW na 60 kW. Będzie się to wiązało ze złożeniem wniosku u zmianę danych w rejestrze i wymianą dokumentu rejestracyjnego.

Jakie dokumenty powinien złożyć wnioskodawca w celu potwierdzenia zaistniałego faktu?

Czy organ rejestrujący ma prawo wymagać wykonania przeglądu technicznego jednostki w związku ze zmianami dokonywanymi w łodzi?

Jeśli tak, to jaka jest na to podstawa prawna?

Jak to będzie w przypadku silnika wbudowanego a jak w przypadku zaburtowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX