Czy organ realizujący 500+ winien do dochodu rodziny wliczyć dochód osiągnięty w firmie, pomimo zajęcia komorniczego? - OpenLEX

Czy organ realizujący 500+ winien do dochodu rodziny wliczyć dochód osiągnięty w firmie, pomimo zajęcia komorniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2018 r.

PYTANIE

Jaki dochód powinien być liczony w 500+?

Wnioskodawca zatrudniony w firmie X do 2012 r. do nadal oraz w firmie Y od 01.11.2016 r. do nadal. Od wynagrodzenia z firmy Y ma odciągane zajęcia komornicze. W okresie 01.11.2016 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z zaświadczeniem od pracodawcy uzyskał przychód z firmy Y w kwocie 180,00 zł, do wypłaty 0,00 zł z powodu zajęcia komorniczego.

Czy organ realizujący 500+ winien do dochodu rodziny wliczyć dochód osiągnięty w firmie Y, pomimo zajęcia komorniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX