Czy organ przed wystąpieniem o zwrot prawa jazdy powinien wcześniej uchylić decyzja w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny spłacił całe zadłużenie tytułem wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócił się z prośbą o zwrot prawa jazdy.

Czy w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny spełnia ustawowe przesłanki, tzn. utracił status dłużnika, to przed wystąpieniem do starosty o zwrot prawa jazdy organ powinien w pierwszej kolejności uchylić decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a następnie skierować wniosek o zwrot prawa jazdy wraz z kserokopią decyzji uchylającej decyzję uznającą za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access