Czy organ prowadzący szkołę policealną, która z dniem 31 sierpnia br. kończy działalność może złożyć wniosek o wypłatę dotacji za tzw. efekt kształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe osoba prowadząca niepubliczną szkołę policealną w styczniu br. poinformowała powiat o zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2023 r. Słuchacze szkoły w sesji 2023 Lato przystępowali do egzaminu zawodowego. Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 Lato Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła na dzień 31 sierpnia 2023 r. Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych szkole przysługuje dotacja z tytułu uzyskania dyplomu zawodowego. Czy organ prowadzący szkołę policealną, która z dniem 31 sierpnia br. kończy działalność może złożyć wniosek o wypłatę dotacji za tzw. efekt kształcenia i w jakim terminie (do kiedy)? Do kiedy można wypłacić dotację za tzw. efekt kształcenia szkole kończącej działalność z dniem 31 sierpnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX