Czy organ prowadzący szkołę może wydać zarządzenie o pracy zdalnej dla dyrektora, który objęty jest kwarantanną? - OpenLEX

Czy organ prowadzący szkołę może wydać zarządzenie o pracy zdalnej dla dyrektora, który objęty jest kwarantanną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sytuacji kiedy kwarantanną jest objęty dyrektor i wicedyrektor szkoły czy organ prowadzący szkołę może wydać zarządzenie o pracy zdalnej dla dyrektora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX