Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie stanowiska 1) dyrektorowi szkoły sześcioletniej, która przekształciła się w szkołę ośmioletnią, 2) dyrektorowi zespołu szkół w szkołę ośmioletnią podstawową. jak można uzasadnić względy organizacyjne. Nadmienię że obecnie dyrektorzy mają powierzone funkcje dyrektora do 31.08.2018 r. Czy powierzenie to wymaga opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i organu sprawującego nadzór (kuratorium)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?