Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat prowadzi specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym (brak wychowanków w stopniu lekkim). Ośrodek obejmuje specjalne: przedszkole, szkolę podstawowa, klasy likwidowanego gimnazjum, szkołę przysposabiająca do pracy, wczesne wspomaganie. W ośrodku prowadzone są grupy wychowawcze z pełnym wyżywieniem oraz zamieszkaniem całodobowym (od poniedziałku do piątku). Co w przypadku, gdy o umieszczenie w tzw. internacie (według nas ośrodek to całość) rodzice zwracają się o objęcie opieką całodobową, lekarz lu poradnia psychologiczna-pedagogiczna również wydaje takie zalecenie, należy takie dziecko przyjąć do ośrodka i zapewnić opiekę całodobową (zamieszkanie w tzw. internacie ośrodka, gdy jest ono zameldowane w mieście, w którym ma siedzibę ten ośrodek; jest to życzenie rodzica poparte najczęściej wskazaniem lekarskim - niewydolność wychowawcza rodziców)? Wiąże się to z umieszczaniem wychowanków mieszkających w ośrodku w SIO i otrzymaniem subwencji na tych wychowanków. Gdyby takie dziecko skierowalibyśmy do innego ośrodka subwencja na to dziecko przysługiwałaby tamtemu ośrodkowi. Są to nieliczne przypadki (1 - 3 w roku).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?