Czy organ prowadzący powinien zawrzeć w regulaminie wynagradzania uregulowania dotyczące dodatku za wychowawstwo? - OpenLEX

Czy organ prowadzący powinien zawrzeć w regulaminie wynagradzania uregulowania dotyczące dodatku za wychowawstwo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła dla nauczycieli prawo do dodatku za wychowawstwo wysokości minimalnej 300 zł. Czy organ prowadzący powinien zawrzeć w regulaminie wynagradzania jakieś zapisy dotyczące tego dodatku, jeśli chce pozostawić kwotę na tym poziomie czy wystarczy zapis ustawowy? Jeśli zapis w regulaminie jest konieczny a organ nie zdąży z wprowadzeniem go do regulaminu przed 1 IX, to czy można wypłacić nauczycielom we wrześniu kwotę 300 zł w oparciu tylko o sam zapis ustawowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX