Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, przedstawiany w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, zakłada budowę trzech elektrowni wiatrowych o całkowitej wysokości do 110 m i mocy 1 MW każda. Dla terenu, na którym jest planowane wskazane przedsięwzięcie uchwalono MPZP. Zgodnie z treścią MPZP, budowa elektrowni wiatrowych na przedmiotowym terenie jest ostatecznie uzależniona od wyników postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Najbliższa zabudowa zagrodowa (w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) znajduje się w odległości ok. 450 m od planowanej inwestycji. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oddalona jest o ok. 800 m od najbliższej elektrowni wiatrowej. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - dalej u.i.e.w., odległość projektowanej elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) powinna być równa lub większa dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. W analizowanym przypadku odległość powinna wynosić minimum 1,1 km.

Czy art. 15 ust. 3 w związku z art. 4 u.i.e.w. jednoznacznie rozstrzyga o konieczności wydania decyzji odmownej w przypadku naruszenia minimalnych odległości planowanej elektrowni wiatrowej od istniejącej zabudowy? Czy należy kierować się innymi przepisami przejściowymi? W jaki sposób organ powinien zakończyć postępowanie wszczęte przed wejściem w życie u.i.e.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację