Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie w przedmiocie składowania odpadów przez właścicielkę terenu w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W wyniku odwołania się posiadacza odpadów, tj. właścicielki terenu od decyzji nakazującej usunięcie odpadów, SKO przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazało m.in. na konieczność przesłuchania osoby w charakterze świadka (męża właścicielki terenu), bowiem strona w wyjaśnieniach wskazywała na fakt, iż prosiła męża aby uporządkował i wyrównał nierówności na jej terenie (odpadami w postaci gleby i ziemi pochodzącymi z budowy zakładu, na której wykonywał roboty ziemne).

Czy w związku z powyższym organ może zobowiązać świadka do przedłożenia ewidencji odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczącej o przekazaniu odpadów osobie fizycznej (w tym przypadku żonie) do wykorzystania na potrzeby własne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?