Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mając na uwadze wpisy w dziale III księgi wieczystej dotyczące służebności osobistej, w tym również użytkowania dożywotnio dowolnego terenu o obszarze 0,3 ha w całym gospodarstwie, organ prowadzący postępowanie powinien traktować służebników jako stronę postępowania z wniosków w trybie art. 124 i art. 124b ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n.?

Czy w każdym przypadku mają oni interes prawny do udziału w tych postępowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?