Czy organ prowadzący posiada uprawnienia do ingerowania w zasadność przyznawania nagród nauczycielom przez dyrektora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego ma  ustawowe kompetencje do wpływania na decyzję dyrektora odnośnie przyznawania nagród nauczycielom i pracownikom samorządowym argumentując to oszczędnościami jeśli środki na ten cel zostały zaplanowane na bieżący rok szkolny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access