Czy organ prowadzący może zorganizować lekcję religii innego wyznania w punkcie katechetycznym w innej miejscowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący ma prawo wyznaczyć punkt katechetyczny do nauki religii danego wyznania w innej miejscowości niż mieści się szkoła, do której uczęszcza uczeń i w której mieszka uczeń?

Rodzic dwóch uczniów zwrócił się do szkoły o organizację lekcji religii innego wyznania. Nauczanie religii tego wyznania miałoby odbywać się tylko dla tych dwóch uczniów ponieważ nie ma na terenie gminy uczniów tego samego wyznania. W związku z powyższym organ prowadzący szkołę chce wyznaczyć punkt katechetyczny w innej miejscowości prowadzony przez inny organ w porozumieniu z tym organem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy