Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora aby ten zmniejszył zatrudnienie w placówce wśród nauczycieli? W chwili obecnej w szkole X zatrudnionych jest 50 nauczycieli. Wielu z nich ma tylko czyste etaty bez godzin ponadwymiarowych. W konsekwencji nauczyciele nie osiągają średnich wynagrodzeń i Gmina musi wypłacać duże środki na JDU. Czy wójt może zobowiązać dyrektora do zatrudniania nauczycieli na godziny ponadwymiarowe, tak, aby ci osiągali średnie wygrodzenia? Nadmieniam, że gminy nie będzie stać na pokrywanie JDU w takiej wysokości. W chwili obecnej JDU dostaje 50 nauczycieli, natomiast w przypadku redukcji etatów liczba nauczycieli byłaby mniejsza, co spowodowałoby mniejsze obciążenie budżetu gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?