Czy organ prowadzący może zmienić plany tak by w czasie zajęć zdalnych w związku z koronawirusem pozbawić nauczycieli nadgodzin?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W gminie, w której pracuję, organem prowadzącym jest CUW podlegający pod burmistrza. Od 25 marca zmieniono plany we wszystkich szkołach tak, że każdy nauczyciel ma tylko 18 godzin, pozbawiono więc nas w ten sposób nadgodzin. Przedstawiciel ZNP pisał w tej sprawie do CUW, ale nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi, rzekomo dyrektor CUW czeka na decyzję burmistrza. Podobno burmistrz już decyzję podjął, ale dopóki nie otrzymają pisma dyrektorzy (co nie wiadomo, kiedy nastąpi), dyrektor CUW odmawia udzielenia informacji na ten temat.

Co możemy zrobić w sensie prawnym? Czy burmistrz ma prawo w ten sposób ingerować w plan? Czy może utrzymać ten stan rzeczy (czyli brak nadgodzin) do końca kwarantanny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX