Czy organ prowadzący może zakwestionować przydzielenie nauczycielowi zbyt dużej liczby godzin ponadwymiarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel języka angielskiego pracuje w dwóch szkołach w jednej gminie. W szkole wskazanej jako pierwsze miejsce pracy realizuje 12 godzin, w drugiej - 21. W sumie jest to dużo ponad limit godzin ponadwymiarowych i budzi wątpliwość co do jakości świadczonej pracy ze względu na obciążenie.

Czy organ prowadzący może podważyć przydzielenie godzin w tak wysokim wymiarze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX