Czy organ prowadzący może żądać poprawy orzeczenia poradni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący może żądać poprawy orzeczenia poradni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access