Czy organ prowadzący może wyznaczyć jednostkę organizacyjną do organizacji pomocy materialnej dla uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rada gminy może upoważnić Gminny Zespół Ekonomiczno-Adminstracyjny Szkół (jest to zespół działający na terenie gminy jako jednostka organizacyjna gminy zajmująca się sprawami finansowymi szkół i nie tylko; Dyrektor tego zespołu nie jest Dyrektorem Szkoły) do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów - Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access