Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole podstawowej nie ma stanowiska wicedyrektora. Organ prowadzący wyznaczył w 2019 r. – na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) na czas nieoznaczony nauczyciela "A", który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności. Nauczyciel "A" w ostatnim czasie przebywa na długotrwałym L4.

Czy w takiej sytuacji organ prowadzący może wyznaczyć nauczyciela "B" zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności? Jeżeli tak to jaką należy przyjąć procedurę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?