Czy organ prowadzący może wyrazić zgodę na łączenie klasy pierwszej i drugiej, jeśli do klasy 1 zapisanych będzie 3 dzieci, a do klasy drugiej 11?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o.

Czy organ prowadzący może wyrazić zgodę na połączenie klasy pierwszej i drugiej, jeśli do klasy 1 zapisanych będzie 3 dzieci, a do klasy drugiej 11?

Sprawa dotyczy szkoły wiejskiej i dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Organ prowadzący twierdzi, że wymieniony przepis zobowiązuje do wyznaczenia tym dzieciom innego obwodu szkolnego i nie można postąpić inaczej, a w konsekwencji najmłodsze dzieci będą zmuszone dojeżdżać do szkoły.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access