Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący może skierować dyrektora szkoły/przedszkola na badanie okresowe/kontrolne w każdym czasie? Dyrektor posiada aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy jednak zgłosił potrzebę skierowania go na badanie z powodu pogarszającego się wzroku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?