Czy organ prowadzący może rozwiązać stosunek pracy z dyrektorem szkoły, który nie stawia się na badania kontrolne? - OpenLEX

Czy organ prowadzący może rozwiązać stosunek pracy z dyrektorem szkoły, który nie stawia się na badania kontrolne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły ma umowę przez mianowanie. Badania okresowe zrobił w lutym br. i ma ważne na 3 lata. Został skierowany przez pracodawcę w czerwcu br. na badania kontrolne. Pracownik ich nie wykonał twierdząc, że ma aktualne badania. Został poinformowany, że pracodawca w każdym czasie może skierować pracownika na badanie okresowe lub kontrolne i że jeżeli ich nie wykona zostanie rozwiązany stosunek pracy. Jakie przepisy powinny zawierać wypowiedzenia oraz jego treść?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX