Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 11h ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek. 1a. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 02.09.2020 r. organ prowadzący może: 1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do 31.08.2021 r. albo 2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r., albo 3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r. Wobec powyższego, czy organ prowadzący może przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora (który obejmie stanowisko 01.09.2020 r.) po ustaniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych (np. w lipcu), czy jest zobowiązany do podjęcia jednego z trzech działań, o których mowa w przytoczonym ust. 1a?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?