Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty innemu nauczycielowi tej jednostki, jeżeli obecny dyrektor będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły podstawowej miał powierzone stanowisko na okres 10 m-cy do 30.06.2020 r. W związku z COVID otrzymał przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków na czas do 31.08.2021 r. W  czerwcu dyrektor oznajmił, że od 1 września wybiera się na urlop dla poratowania zdrowia i złożył w organie prowadzącym stosowny wniosek. W szkole nie ma wicedyrektora, szkoła jest 2-oddziałowa wraz z oddziałem przedszkolny łącznie 3 oddziały. Kuratorium nie pozwoliło na jej likwidację w związku z tym od dnia 1 września wójt powierzył pełnienie obowiązków od 1.09.2019 r. Czy w związku z zaistniałą sytuacją można drugi raz powierzyć pełnienie obowiązków innemu nauczycielowi albo wyznaczyć zastępstwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX