Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły złożył do organu prowadzącego rezygnację ze stanowiska dyrektora z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Czy organ prowadzący stosując w tym przypadku art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo oświatowe może odwołać dyrektora ze stanowiska skracając trzymiesięczny okres wypowiedzenia do miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?