Czy organ prowadzący, może nie wyrazić zgody na kontynuację utworzonej wcześniej klasy integracyjnej z powodu przeniesienia się... - OpenLEX

Czy organ prowadzący, może nie wyrazić zgody na kontynuację utworzonej wcześniej klasy integracyjnej z powodu przeniesienia się jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do innej szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Serafin Teresa
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący, może nie wyrazić zgody na kontynuację utworzonej wcześniej klasy integracyjnej, na rok szkolny 2011/2012 w szkole podstawowej ogólnodostępnej, z powodu przeniesienia się jednego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do innej szkoły (klasa integracyjna została utworzona ponieważ uczęszczało do niej trójka dzieci z orzeczeniem, jedno dziecko odeszło, więc pozostało tylko dwoje)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?