Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2012 r.

PYTANIE

Wymagania do zajmowania stanowiska dyrektora.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w § 1 szczegółowo określa wymagania w stosunku do osób zajmujących stanowisko dyrektora szkoły (placówki).

Wymagania określone w § 1, w pkt 6-9 dyrektor (kandydat na dyrektora) potwierdza stosownymi oświadczeniami.

Czy organ prowadzący ma obowiązek weryfikacji złożonych oświadczeń dotyczących m.in. ukarania karą dyscyplinarną, skazania prawomocnym wyrokiem, toczącego się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?