Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ, do którego dokonano zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.) powinien zażądać od zgłaszającego (prowadzącego instalację) dołączenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu znajdującego się w działce stanowiącej własność wprowadzającego ścieki do ziemi?

Zgłaszający posiada również zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. budowy przydomowej oczyszczalni wydane przez starostę w 2018 r. (wówczas starosta nie żądał załączenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków służąca do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie własnego gospodarstwa domowego to zwykłe korzystanie z wód, które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Czy w przypadku nieposiadania przez zgłaszającego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego organ powinien wnieść sprzeciw w drodze decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?