Czy organ powinien żądać przedłożenia zgody właścicieli lokali dla inwestora na wykonanie robót budowlanych oraz udzielania dalszych pełnomocnictw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor - Pani X wystąpiła o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w 4 lokalach mieszkalnych, których nie jest właścicielem. W oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wpisała stosunek zobowiązaniowy uprawniający do wykonania robót budowlanych. Następnie Pani X upoważniła Panią B do złożenia wniosku.

Czy organ powinien żądać przedłożenia zgody właścicieli lokali dla Pani X na wykonanie robót budowlanych oraz udzielania dalszych pełnomocnictw?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access