Czy organ powinien z urzędu powiadomić o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba dnia 18 stycznia 2012 r. złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na męża posiadającego na stałe znaczny stopień niepełnosprawności. Otrzymała odmowę w organie pierwszej i drugiej instancji, złożyła skargę do sądu administracyjnego. Sąd wyrokiem z 14 grudnia 2012 r. nakazał przyznać świadczenie pielęgnacyjne na małżonka. Wyrok wpłynął do organu pierwszej instancji dnia 3 kwietnia 2013 r. Dnia 18 kwietnia 2013 r. została więc wydana decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne od 18 stycznia 2012 r., ale nie na stałe tylko do 30 czerwca 2013 r. (zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.). Zatem ta decyzja nie wygasła z dniem 30 czerwca 2013 r. na mocy art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., ale sytuacja osoby nie różni niczym od innych osób, którym wygasły decyzje, bo nie z jej winy tak długo trwały procedury sądu administracyjnego (od marca do grudnia 2012 r.).

Czy ta osoba należy do grona osób, które organ winien z urzędu powiadomić o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna?

Czy należy wydać decyzję odmowną w sytuacji złożenia wniosku dla opiekuna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX