Czy organ powinien wymagać, by projekt architektoniczno-budowlany był podpisany przez konstruktora? - OpenLEX

Czy organ powinien wymagać, by projekt architektoniczno-budowlany był podpisany przez konstruktora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy po nowelizacji ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. oraz zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) – dalej r.z.f.p.b. organ powinien wymagać, by projekt architektoniczno-budowlany był podpisany przez konstruktora?

Kto ma sprawdzić te uprawnienia, kiedy projekt nie zostanie przez konstruktora podpisany, bo projektant będzie uważał, że dopiero projekt techniczny powinien być przez niego podpisany?

Do organu arch-bud należy sprawdzanie uprawnień.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX