Czy organ powinien wyeliminować z obrotu prawnego zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli zostały mu dostarczone dowody, że oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością jest fałszywe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dołączono nieprawdziwe oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z uwagi na przedawnienie karności prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie fałszowania oświadczenia.

Czy organ powinien wyeliminować z obrotu prawnego przedmiotowe zgłoszenie, jeżeli zostały mu dostarczone dowody, że oświadczenie jest fałszywe?

Czy zachodzą tu przesłanki wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 122g ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX