Czy organ powinien wydłużyć termin na uzupełnienie wniosku, gdy inwestor dopiero wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wezwał inwestora do uzupełnienie wniosku o braki formalne - o przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o miesiąc ze względu na to, że dopiero wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy.

Czy organ powinien wydłużyć termin na uzupełnienie czy powinien pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a inwestor powinien złożyć wniosek dopiero po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX