Czy organ powinien wydać zgodę na usunięcie drzew z naliczeniem opłat za ich usunięcie? - OpenLEX

Czy organ powinien wydać zgodę na usunięcie drzew z naliczeniem opłat za ich usunięcie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rożnego gatunku (drzewa zdrowe, nie stwarzają zagrożenia). Drzewa rosną w pasie drogi gminnej publicznej. Gmina planuje przebudowę drogi. Zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania terenu wnioskowane do usunięcia drzewa rosną na poboczu, poza projektowaną jezdnią, na terenie "zielonym" opisanym w projekcie jako "reprofilacja, humusowanie i obsianie trawą". Zaznaczyć należy, że drzewa zostały na projekcie naniesione ręcznie przez pracownika gminy. We wniosku przyczynę usunięcia drzew wskazano: wykonanie reprofilacji terenu.

Czy organ powinien wydać zgodę na usunięcie drzew z naliczeniem opłat za ich usunięcie?

Jeżeli drzewa nie kolidują bezpośrednio z projektowaną infrastrukturą (jezdnią, chodnikiem, parkingiem, nie ograniczają widoczności).

Czy powinien odmówić udzielenia zezwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX