Nowość Czy organ powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania, czy powiadomić wnioskodawce o braku wszczętego postępowania za pomocą pisma?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił w dniu 26 kwietnia 2023 r. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p., następnie w dniu 27 kwietnia 2023 r. wystąpił z wnioskiem o wycofanie wcześniej złożonego wniosku o informacje publiczną. Organ nie zdążył udzielić odpowiedzi, ani nie stwierdził żadnych uchybień (wezwania do wykazania interesu, lub wykonania opłaty), aby móc zastosować ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. i umorzyć postępowanie.

Czy mimo to organ powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania, czy powiadomić wnioskodawce o braku wszczętego postępowania za pomocą pisma?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX