Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2016 r.

PYTANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej zmiany decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny.

Pani X od czerwca 2016 r. pobiera zasiłek pielęgnacyjny na syna. W związku z uzyskaniem nowego orzeczenia (po odwołaniu się wnioskodawczyni), które od poprzedniego różni się tylko okresem na jakie orzeczenie to zostało wydane, tj. poprzednie orzeczenie ważne do 30 kwietnia 2017 r., a po odwołaniu do 30 kwietnia 2019 r. organ powinien zmienić dotychczasową decyzję w zakresie terminu na jakie została ona wydana.

Czy w przypadku uzyskania zgody strony na zmianę decyzji organ może wydać decyzję zmieniającą i orzec o jej zmianie na podstawie oświadczenia wnioskodawczyni oraz nowo wydanego orzeczenia?

Jak powinna wyglądać treść zmienianej decyzji?

Czy organ może orzec o zmianie terminu wydanej decyzji nr Gops... z dnia..... w części dotyczącej terminu na jaki został on przyznany w ten sposób, że zasiłek pielęgnacyjny przyznany na dziecko X w wysokości 153,00 zł przyznaje się do dnia 30 kwietnia 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?