Czy organ powinien wnieść sprzeciw do zgłoszenia, jeśli zamierzona inwestycja uniemożliwi przejazd do sąsiednich nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 20 czerwca 2014 r.
Autor odpowiedzi: Dorska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2011 r.

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek zgłoszenia robót budowlanych obejmujących budowę ogrodzenia, które ma być usytuowane na środku drogi wzdłuż jej osi. Z załącznika graficznego wynika, iż ogrodzenie będzie uniemożliwiało przejazd do sąsiednich nieruchomości. Tym samym inwestor zamierza ograniczyć ruch przez drogę dla sąsiadów. Właścicielem drogi według wypisu z ewidencji gruntów jest Skarb Państwa, natomiast inwestor jest użytkownikiem wieczystym. Droga posiada nazwę ulicy nadaną przez gminę miejską.

Czy organ, mając na uwadze dobro sąsiadów inwestora, powinien wnieść sprzeciw do zgłoszenia?

Jak w przedstawionym stanie faktycznym wyglądałaby sytuacja, gdyby inwestor był właścicielem drogi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX