Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot prowadzi działalność polegającą na zbieraniu odpadów w ramach PSZOK oraz na zbieraniu odpadów w ramach działalności poza PSZOK, w ramach jednego zezwolenia. Rozgraniczenie tych działalności może mieć znaczenie, ponieważ odpady zbierane w ramach PSZOK podlegają zabezpieczeniu roszczeń wysokości 35% stawki określonym w rozporządzeniu, a ponadto zbieranie tych odpadów nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podmiot rozpoczął prowadzenie działalności w okresie, w którym przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów nie było konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej. Podmiot złożył wniosek o zmianę decyzji na zbieranie odpadów w zakresie między innymi "przeniesienia" niektórych rodzajów zbieranych odpadów z PSZOK do działalności poza PSZOK, a więc tego rodzaju odpady były zbierane, ale tylko w ramach PSZOK.

Czy organ powinien wezwać do załączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ nie jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie, czy może należy uznać, że tego rodzaju odpady były już zbierane na tym terenie i nie wymagać załączenia decyzji środowiskowej?

Druga opcja budzi wątpliwości, ponieważ prowadzi do "obejścia przepisów" tj. uzyskania decyzji na zbieranie odpadów w ramach PSZOK (bez decyzji środowiskowej), a następnie wystąpienia o zmianę zezwolenia i zbieranie poza PSZOK, również bez decyzji środowiskowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?