Czy organ powinien uznać uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożone po terminie i procedować wniosek,... - OpenLEX

Czy organ powinien uznać uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożone po terminie i procedować wniosek, jeżeli nie poinformował wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ powinien uznać uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożone po terminie i procedować wniosek, jeżeli nie poinformował wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX