Czy organ powinien udostępnić stronie projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wysyłany do organów... - OpenLEX

Czy organ powinien udostępnić stronie projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wysyłany do organów uzgadniających, zanim projekt został uzgodniony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ powinien udostępnić stronie projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wysyłany do organów uzgadniających, zanim projekt ten został faktycznie przez te organy uzgodniony?

Organ wysłał projekt decyzji do uzgodnień i jednocześnie powiadomił o tym fakcie stronę postępowania. Strona poprosiła o udostępnienie wysłanego projektu decyzji, z którym zapoznała się w siedzibie organu.

Czy prawidłowym działaniem organu było udostępnienie stronie projektu decyzji, zanim ten został uzgodniony przez inne organy?

Kiedy powinno nastąpić udostępnienie stronie takiego projektu - przed czy po dokonaniu uzgodnień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX