Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z zmianą przepisów ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) – dalej p.o.ś., a konkretnie art. 152b p.o.ś., który dotyczy udostępniania na stronie organu informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia, czy organ powinien udostępnić na stronie wszystkie zgłoszenia, które wpływają do urzędu tj. nowe instalacje oraz zgłoszenia nieistotnych zmian?

Nowością jest również art. 152 ust. 7 p.o.ś., czy niezwłoczne przekazywanie informacji do WIOŚ i PWIS ma się odbyć po 30 dniach jak już zgłoszenie zostanie przyjęty?

W jakiej formie ma być przekazanie?

Czy to ma być ksero zgłoszenia wraz z wynikami badań?

I kiedy ma się odnieść do nich PWIS jeżeli zgłoszenie zostanie już przyjęte?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację