Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Organ wezwał wnioskodawcę w trybie art. 261 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. do uiszczenia opłaty skarbowej należnej przy złożeniu wniosku wyznaczając termin 14 dni. Przed upływem tego terminu wnioskodawca złożył wniosek o wydłużenie terminu do uiszczenia opłaty przedłużając go o 20 dni.

Czy organ powinien pozytywnie przychylić się do wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?