Czy organ powinien potraktować jako oryginał pełnomocnictwo podpisane podpisem zaufanym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wniosku o pozwolenie na budowę złożonego drogą elektroniczną pełnomocnik inwestora dołączył pełnomocnictwo podpisane podpisem zaufanym.

Czy organ powinien potraktować to pełnomocnictwo jako oryginał, czy też w świetle obowiązujących przepisów art. 33 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) – dalej k.p.a. powinien żądać pełnomocnictwa podpisanego odręcznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX