Czy organ powinien podlegać wyłączeniu od załatwienia sprawy, jeżeli o dodatek osłonowy ubiega się członek rodziny wójta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ojciec wójta złożył do organu wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Realizacją zadania zajmuje się ośrodek pomocy społecznej. Kierownik tegoż ośrodka został przez wójta upoważniony przez wójta m. in. do prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach. Czy kierownik ośrodka może rozpatrzyć opisany wyżej wniosek i wydać w sprawie rozstrzygnięcie, czy raczej zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 k.p.a. organ będzie podlegał wyłączeniu z mocy prawa i należy zwrócić się zgodnie z art. 26 § 2 pkt 1 k.p.a. do organu wyższego stopnia (SKO) z wnioskiem o rozpoznanie sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX