Czy organ powinien od razu wydać sprzeciw w formie decyzji czy najpierw nałożyć obowiązek usunięcia nieprawidłowości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku gospodarczego. Powierzchnia budynku wynosi 20 m2. Na działce znajduje się już budynek mieszkalny jednorodzinny. Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określają, że wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - max. 30%. Istniejący budynek został wybudowany przed wprowadzeniem mpzp. W tym momencie jego powierzchnia przekracza już powierzchnie zabudowy zgodnie z aktualnym mpzp. W związku z tym budowa budynku gospodarczego naruszała by również ten zapis w mpzp.

Czy organ powinien od razu wydać sprzeciw w formie decyzji, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. czy najpierw nałożyć obowiązek usunięcia nieprawidłowości zgodnie z art. 30 ust. 5c pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX