Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien nałożyć w drodze postanowienia na inwestora obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego budowę budynku socjalno-biurowego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych?

Na jaką podstawę prawną należy się dodatkowo powołać prócz art. 3 ust. 2 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) – dalej u.p.i.s.?

W/w artykuł nie określa konkretnych obiektów wymaganych uzgodnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?